Background
30.1.2020av-over-ip, hdbaset, kuvamatriisi, enkooderi, dekooderi, lähetin, vastaanotin, parikaapeli, av-tekniikka, signaalivalitsin

AV-OVER-IP. Siis mitä?

Tietokoneverkossa voidaan kuljettaa sekä ääntä että kuvaa. Ota termit haltuun!

Vielä muutama vuosi sitten AV-ympäristön kuvasignaalit kulkivat täysin erillään tilan lähiverkosta. Vaikka kuvaa siirrettiinkin digitaalisena HDBaseT-tekniikalla, oli kuvansiirto rajoittunut point-to-point-tyyppisiin lähetin/vastaanotinjärjestelmiin. AV-over-IP-tekniikka sen sijaan käyttää kuvan ja äänen kuljettamiseen tavanomaisia  verkkokytkimiä ja -kaapeleita muun IT-tekniikan tavoin.


Lähettimet ja vastaanottimet vs enkooderit ja dekooderit


AV-over-IP-järjestelmässä ei puhuta HDBaseT-järjestelmän tavoin kuvan lähettimistä ja vastaanottimista. Niitä vastaavat enkooderit ja dekooderit. Enkooderi liitetään kuva/ääni-lähteeseen ja dekooderi puolestaan kuvan toistimeen, vaikkapa projektoriin tai näyttöön.


Matriisi vs verkkokytkin


HDBaseT-järjestelmässä käytettiin kuvan ja äänen ohjaamiseen esityslaitteiden ja näyttölaitteiden välillä erilaisia matriisikytkimiä - signaalivalitsimia joilla voidaan reitittää kuvasignaaleja vapaasti lähteiden ja näyttöjen välillä. AV-over-IP-tekniikassa matriisi on korvattu verkkokytkimellä, jota voidaan käyttää samalla myös muuhun käyttöön lähiverkossa. AV-over-IP-järjestelmät tarvitsevat hallinnoituja verkkokytkimiä toimiakseen kunnolla. Laoyevlamistajilta on saatavana konfigurointiohjeita eri merkkien verkkokytkimille.


Laajennusmahdollisuudet


HDBaseT-järjestelmien laajentaminen vaatii kuvamatriisin vaihtamista isompaan, mikäli matriisissa ei ole varalla ylimääräisiä liitäntöjä. Verkkopohjaisessa AV-over-IP-tekniikassa verkkokytkintä ei useinkaan tarvitse vaihtaa. Kytkimien uplink-liitännän kautta voidaan lisätä tarpeellinen määrä uusia portteja AV-tekniikan käyttöön suhteellisen edullisesti.


Kumpi on parempi?


Molemmissa parikaapelia käyttävissä  digitaalisissa kuvansiirtojärjestelmissä on omat etunsa. HDBaseT-laitteita on helposti saatavilla, eikä niiden konfigurointi ole erityisen vaikeaa. AV-over-IP-tekniikka taas on laajennettavuutensa takia joustava ja käyttäjän tarpeisiin mukautuva järjestelmä.
hannu-me.jpg

Hannu Niemi